Ĝoja naskîgtago al mi

Hieraû estis mia naskîgtago.
Mi estas trodorlotita!
Mia knabino faris min bela desegno (ĝuste, ŝia vartistino faris bela desegno kun ŝin), mia amantino donacis min bierojn, miaj najbaroj kiwiarbon, kaj mi aĉeti kakto el Peruo por kreskigi mian kolekton!
Mia fratino vokis hodiâu, ŝi forgesis la ĝustan tagon tamen mi estas kontena !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *